+420 723 134 758
info@advokat-kopecky.cz
Dvořákova 646/4
Liberec 1

Advokátní kancelář Kopecký

Advokátní kancelář Mgr. et Mgr. Ivana Kopeckého v Liberci poskytuje komplexní právní služby, které zahrnují všechny oblasti českého práva. Jsem samostatný advokát a nabízím široké spektrum právních služeb, které tvoří ústní porady a konzultace, sepisování právních listin (smluv, dohod, podání k soudům a správním orgánům) a zastupování před českými soudy všech stupňů a před správními orgány.

Zaměřuji se na individuální potřeby každého klienta a maximální přizpůsobení se jeho specifickým požadavkům. V nejvyšší možné míře se snažím o osobní přístup ke každému klientovi a prosazování jeho zájmů.

Právnickým osobám z Liberce a okolí poskytuji právní služby rovněž v místě jejich sídla.