Advokátní kanceláře Kopecký

Advokátní kancelář JUDr. Ivana Kopeckého v Liberci poskytuje od roku 1990 komplexní právní služby, které zahrnují všechny oblasti českého práva. Jsme samostatní advokáti a nabízíme široké spektrum právních služeb, které tvoří ústní porady a konzultace, sepisování právních listin (smluv, dohod, podání k soudům a správním orgánům) a zastupování před českými soudy všech stupňů a před správními orgány.

Zaměřujeme se na individuální potřeby každého klienta a maximální přizpůsobení se jeho specifickým požadavkům. V nejvyšší možné míře se snažíme o osobní přístup ke každému klientovi a prosazování jeho zájmů.

Právnickým osobám z Liberce a okolí poskytujeme právní služby rovněž v místě jejich sídla.