Odměna

Při stanovení odměny za poskytnutí právních služeb je z naší strany, stejně jako při samotném poskytování právních služeb, preferován individuální přístup ke každému klientovi.

Naše advokátní kanceláře předpokládají stanovení odměny na základě vzájemné dohody mezi advokátem a klientem podle specifických okolností konkrétního případu. Výše odměny se stanoví dohodou v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Při větším rozsahu poskytovaných služeb či trvalé spolupráci se lze dohodnout na pro klienta zvýhodněné odměně.